HOP Warsaw Challenge

Informacje turniejowe

Miejsce: House of Pool ul. Marynarska 13
Odmiana: 8 i 9 bil (zmiana odmiany co tydzień, I turniej 28.02.2017 - odmiana 8 bil)
Czas: wtorki, rozgrzewka - 18:30, start turnieju - 19:00 (po wcześniejczym zapisie telefonicznym możliwość przyjścia do 20:30)
W edycji przewidziane jest rozegranie 24 turniejów. (12 w odmianę 8 bil, 12 w odmianę 9 bil)
Wpisowe: 30 zł (kobiety, dzieci do 16 roku życia - 15 zł)
Wpisowe Jackpot*: 5 zł
*spośród chętnych zawodników zostanie wylosowana 1 osoba do próby skończenia partii z kija w dziewiątkę. W przypadku braku udanego podejścia pula automatycznie przechodzi na kolejny turniej.
Nagrody:
Nagrody w pojedynczym turnieju:
I miejsce: połowa sumy wpisowego - 30 zł x 70%
II miejsce: połowa sumy wpisowego - 30 zł x 30%
III miejsce: 30 zł
Nagrody w turnieju Masters (gwarantowana pula 600 zł):
I miejsce: puchar + 300 zł
II miejsce: puchar + 200 zł
III miejsce: puchar + 100 zł
IV miejsce: medal

Nagrody za ranking końcowy
I miejsce: puchar + vouchery na 6 h gry w bilard
II miejsce: puchar + vouchery na 4 h gry w bilard
III miejsce: puchar + vouchery na 2 h gry w bilard

Do turnieju Masters zakwalifikuje się pierwsza 16-tka rankingu końcowego.

Wysokość wpisowego do turnieju Masters wyniesie 40 zł

Warunki uczestnictwa: W turnieju będzie mógł wziąć udział każdy, kto dokona opłaty wpisowego
System rozgrywek: Każdy turniej będzie się składał z następujących faz: grupowej i pucharowej. Wszyscy zawodnicy do grup będą przydzieleni losowo. Liczebność grup będzie modyfikowana na podstawie ilości zgłoszonych uczestników. W fazie grupowej mecze będą rozgrywane do 3 wygranych partii (do 4 w odmianie 9 bil), natomiast w fazie pucharowej ilość partii będzie ustalana na podstawie ilości czasu pozostałego do rozegrania turnieju i nie będzie mniejsza od 3 wygranych partii (4 w odmianie 9 bil).

Aktualny ranking